Site internet Haitien pour publier gratuitement tout ce que vous voulez vendre
12 Janvye 2010 : me sa ki te lakòz anpil moun mouri

12 Janvye 2010 : me sa ki te lakòz anpil moun mouri

Tranblemandtè 12 Janvye 2010 la kite yon move souvni nan lespri chak grenn ayisyen. Pawòl la di : «  bay kou bliye , pote mak sonje >> Se plis pase 300.000  vivan ki te pati nan peyi san chapo . Se pou nanm yo repoze an pè !

 {M’ap pataje ak nou istwa 2 moun ki te damou sou Facebook  nan lane 2009 epi katastwòf  la chavire lanmou an .se yon liv Garry Dossous ekri. Klike sou ekriti wouj la . Goudougoudou sou chimen nou }

 Anpil koze kontinye ap pale sou rezon ki fè goudougoudou a te souke  ayiti .

Tranblemandtè a yon konplo ?

Kèk jou apre goudougoudou a mete nou nan konte kadav , prezidan Hugo Chavèz deklare sou ViveTv ki se yon chèn televizyon nan peyi Venezyela ke se ameriken ( US Navy ) ki t’ap eseye yon zam sismik sou Ayiti. Komandan defen an te kontinye pou l’di objektif final  eksperyans sa , se pou ameriken planifye destriksyon peyi Iran epitou kraze gouvènman moun islamik yo . Eske se vre ?

Yon Chèn televizyon ki rele  Russia Today , ki tabli nan peyi  Lawousi ale nan menm sans la pou fè kwe ke Etazini te konnen domaj  tranblemanyè a t’ap pwodui se pou sa USAID e SOUTHcom te prezan byen avan  epi tousuit yo  voye 10.000 solda meriken pou kontwole teritwa a. Selon peyi Wousi zam sa rele HAARP  li ka chanje klima , pwodui sounami ,sechrès, inondasyon, epidemi, ouragan, siklòn. Eske tout lòt katastwòf yo natirèl ?

Genyen menm pami konpatryòt yo ki di se paske ayisyen twò mechan , Bondye deside pini nou.

 { me yon lòt liv ke Wilmarc Jean yon jèn gason ki te viktim ekri , klike sou ekriti wouj l pou ou komande l’. TEMOIGNAGES au gré des souvenirs du séisme du 12 Janvier 2010}

Nan kiyès pou nou kwè ?

Selon pwoteksyon sivil , goudougoudou a ka rivive nenpòt kilè ( menm pandan w’ap li atik sa ) se chak jou pou nou prepare n’. Ayiti chita ekzakteman nan yon zon tranblemandtè ki arebo plak karayib la k’ap fwote ak plak amerikdinò a . Fwotman 2 plak sa yo pwodui plizyè fay nan zile a ki deja lakòz  anpil tranblemandtè.

  Kisa yon tranblemandtè ye ?

Lasyans deklare  ke pèsonn pa ka anpeche fenomèn sa rive . Yon pakèt blok solid yo rele plak tektonik dekoupe espas tè a. Y’ap deplase tou Dousman san rete. Lè 2 plak fwote yonn ak lòt , tè a sibi gwo chòk , li ka fann.Fant sa yo rele fay. Donk zòn ki gen fay yo se kote tranbleman ka pase nenpòt kilè.

 { yon ti liv fasil nenpòt timoun kapab li apati 5lane,  Francois Nau ekri , li rele Goudougoudou. Klike sou ekriti wouj la.}

 

 Me kèk ane goudougoudou a te pase sou zile Ayiti : 1562, 1684 ,1751,1770,1842, 1887,1904,2010…

N’ap raple , nan lane 1842 vil Okap te sibi gwo tranblemandtè . Plis pase mwatye nan popilasyon vil la te mouri. Anpil kay te kraze.  Palè Sansousi ak Sitadèl Henri nan Milo te prèske detwui .

Kom ou konnen se mèt ko ki veye ko , si pandan w’ap li atik sila ou ta santi te a tranble :

  • Rete lwen tout sa ki ka tonbe sou ou
  • Evite prn eskalye ni asansè si genyen
  • Si ou on kote ki gen anpil moun tankou mache , lekol , legliz ou pa oblije kouri soti . Mete ko w yon kote pou ni etajè ak bagay ki nan mi pa tonbe sou ou.
  • Pa kouri soti pandan premye sekous la.
  • Abrite w anba yon tab ki solid
  • Pa rete bo fenet
  • Pwoteje tèt ou ak kou w avèk ponyèt oubyen yon liv yon sak zorye  epi ale anba yon chanbrann pot ki byen fet oubyen nn kwen kay la kote ki gen poto  solid
  • Si w’nan machin: pa desann , etenn motè a , bese tèt ou epi rete nan mitan lari oubyen yon kote ki asire.
  • Si w’ deyo : par antre anndan kay,mete ko w nan yon esoas vid , lwen fil  kouran, mi , kay ak tout sa ki ka tonbe sou ou .
  • Si ou wè lanmè a rale ko li bridsoukou , ale pi lwen ou kapab , kouri ale yon kote ki pi wo .

Pandan n’ap mande lapè pou nanm sila yo ki pati , nou kapab komande CD sa pou yon zanmi  ki chape anbba dekonm. reyalize  ak Charlot Lucien e Gardy Pierre Fontaine . Klike sou ekriti wouj la .Boujon lespw anba  dekonm.

 

Pa bliye pataje epi Komante tik la pandan n’ap swete RIP  a yon moun ki chè ki te peri nan 12 janvye 2010. Annou fè chenn nan.

M’ap komanse RIP #DejLauraAlphonse

 

Vladimir Tony

+509 48 39 95 95

vladimirtony@gmail.com

Site internet Haitien pour publier gratuitement tout ce que vous voulez vendre
Previous Céant, Beauzile, Renois, Mathias, Eric Jean-Baptiste : Et s’ils étaient l’avenir de la gauche haïtienne ?
Next ASOCIVIL : En route pour l'intégration politique des femmes

A propos de l'auteur

Vladimir Tony
Vladimir Tony 103 Articles

infopreneur et journaliste , j'occupe mes journées à écrire à lire et à partager avec vous mes coatching

Vous pouvez aussi aimer

Société 0 commentaire

[VIDEO] 5 Conseils pour séduire ta patronne

ATTENTION !!!  Ces conseils sont pour ta PATRONNE  et non la femme de ton patron .   1)Fais toi remarquer : Arrange-toi pour la croiser aussi souvent que possible. Sois la au bon

Société 0 commentaire

[ VIDEO ] Bas-Ravine,yon pitit fi mete manman li nan prizon pou pran kay fanmi an

Antonia se yon granmoun ki abite nan Okap( Rue 24  J) ,zòn Ti Fontaine nan Bas-Ravine .Li gen 79 lane .Li te konn  fè manje kuit pou vann.L’ap mande jistis

Société 0 commentaire

Menace sur Haiti Bulletin météo du Jeudi 11 Février 2016

Un front froid situé sur la partie Est de Cuba est prévu d’être dans le passage du vent d’ici ce soir. Cette condition météorologique apportera de l’air plus humide et

0 commentaire

Aucun commentaire

Vous pouvez être le premier Commentez cet article

Laisser un commentaire